pondělí 17. ledna 2011

Dostupnost a smluvní ujednání Google Apps

Google včera oznámil změnz v SLA  (Service Level Agreement) Google Apps týkající se právě dostupnosti. V tomto článku si stručně představíme pojem SLA a dostupnost.

Co je to SLA?

SLA je zkratka anglického pojmu Service Level Agreement neboli smlouva o úrovni poskytovaných služeb. V praxi jsou to parametry služby, které se poskytovatel zavazuje dodržovat. Součástí by měla být i definice postihů, když tomu tak není. V Cloud computingu, kdy je výpočetní kapacita, potažmo aplikace poskytovány vzdáleně skrz internet, je klíčovým parametrem dostupnost.

Co ukazuje dostupnost?

Dostupnost udává jaké procento z určité doby (den, týden, měsíc, rok) poskytování služby může být služba nedostupná, respektive minimální procento, kdy služba dostupná je. Ideální - 100% dostupnost v praxi v podstatě není dosažitelná. Typicky tak dodavatelé garantují 99,9 % měsíčně. Pro lepší představu uvádíme rozdíl v měřeném období a maximální možné délce výpadku:

Například Gmail měl v roce 2010 dostupnost 99,984 % a měsíční výpadek tedy průměrně činil 7 minut.

Většina dodavatelů si ještě standardně vyhrazuje právo na plánované výpadky z důvodu údržby systémů.

Změny v SLA Google Apps

Týká se verzí for Business (dříve Premier Edition) a for Education.

První změnou je odstranění právě zmíněného práva na plánované výpadky a druhou zahrnutí dříve nepočítaných výpadků kratších než 10 minut. Pokud pak celková měsíční dostupnost klesne pod garantovaných 99,9 %, dojde k nároku na udělení kreditu v podobě volných dní na konci zúčtovacího období. Je však nutné si o udělení kreditu do 30 dnů od vzniku nároku požádat. Tady bychom ještě rádi viděli změnu - přidělení kreditu by mělo být automatické.

Měsíční dostupnostPočet volných dní
< 99,9% - ≥ 99,0%3
< 99,0% - ≥ 95,0%7
< 95,0%15

Srovnání dostupnosti různých emailových platforem

Společnost Radicati Group provedla průzkum dostupnosti klasických e-mailových řešení provozovaných vnitrofiremně. Počet minut v měsící, kdy nebyly tyto systémy dostupné (plánovaně a neplánovaně) jsou zobrazeny v následujícím grafu.
Zdroj: http://googleenterprise.blogspot.com/2011/01/destination-dial-tone-getting-google.html
Z průzkumu tedy vyplývá, že dostupnost Google Apps (potažmo Gmailu) byla více než 46x vyšší než u Microsoft Exchange®, kde byly zaznamenány neplánované výpadky více než 2 hodiny měsíčně a celkem i s plánovanými to bylo přes 5 hodin.


Firmy používající Exchange mohou díky službě Google Message Continuity využít spolehlivosti a kapacity (25 GB) Gmailu bez toho, aniž by prováděly nějaké zásadní změny ve svém IT. Služba zajistí, že všechny e-maily a změny jsou replikovány (tedy i zálohovány) do cloudu a e-mailové schránky jsou tak dostupné přes webové rozhraní i v době, kdy Exchange nefunguje.


Více informací v následujícím videu (anglicky):

Žádné komentáře:

Okomentovat